Rate Listing; yapay zekayı kullanarak hayatımızın her alanında yer alan şirketlerin pazarını geliştirmesi, tüketicinin ise doğru işletmelere yönelmesi için ticaretin iki temel konusunda çalışmalar yapan bir rating kuruluşudur.

 • Güven; müşteriyi firmaya bağlayan ve şirkete değer katan ana etken.
 • Tanıtım; piyasanın tam ortasında rol model olarak yer alma girişimidir.

‘’Şeffaf bilgi’’

Her sektörden yerel ve global küçük, orta ve büyük ölçekli kuruluşunu tamamlamış; aktif haldeki işletmeler, sundukları aşağıdaki bilgi ve belgeleri tarafımızca kontrol edilip onaylanması halinde akredite olabilirler:

 • Kuruluş Belgeleri,
 • Lisans ve Faaliyet Belgeleri,
 • Oda ve federasyon kayıtları,
 • İletişim bilgileri,
 • Yetkili şahıs bilgisi,
 • Sosyal medya bilgileri,
 • Lokasyon adedi,
 • Çalışan kişi sayısı.

Not: Platformumuz; kamu kurum ve kuruluşları ile vakıf, sendika, oda ve dernekleri akredite yapmaz veya haklarında bildirimde bulunmaz.

Organizasyonumuzun ana kuralı, tarafsız ve adil olmaktır; bu nedenle tüketicilere herhangi bir şirket, marka, servis veya ürün doğrudan önermez.

Ancak network ağımızda akredite şirketlerin detaylı bilgilerine, ürün-servis açıklamalarına, görsellerine, referans ve şikayetlerine yer vererek tüketicilere yol gösterir.

Yerel ve küresel olarak bireysel ve kurumsal müşteriler, bilgi sahibi olmadıkları pek çok işletmeyi, platformumuz ile tanımaktadır.

Rate Listing, aşağıda belirtilen faaliyetleriyle şirketlere tahminlerinin ötesinde değer katar ve ticari fırsatlar sunar:

İşletmelerin piyasadaki profilini belirlemek ve oto kontrol için iki farklı puan değerlemesine tabii tutar:

 • Kurumsal ratingi,
 • Müşteri ratingi,

  • Platformumuzun dijital network ağını, sanal fuar alanı olarak kullanabilir, size ayrılan özel sayfanızda işletmenizi tanıtabilirsiniz,
  • Şeffaflık, müşteriye verilen değerin göstergesidir! Kuruluşunuzun bilgi ve belgelerini şeffaf bir şekilde yayımlar,
  • Sesinizi duymayan kalmasın! Türkçe, İngilizce; 7/24, dijital marketing hizmeti sunuyor,
  • Referanslar, müşterilerle yaşanmış olumlu hikayelerdir. Referanslarınızı hizmet kalitesini sergilemek için network ağında yayımlar,
  • Bireysel veya kurumsal müşteri şikayetlerinde gönüllülük esası ile arabuluculuk yaparak adil çözümler üretiyoruz,
  • Her bir şube veya lokasyonu ayrı değerlendirir ve bağımsız bilgi sunarız,
  • Veri odaklı iş modeli ile şirketleri, müşteri ve çalışanlarını gerçek zamanlı analizlere tabii tutar,
  • Yapay zeka programlarımız, şirketlerin geleceğine dair öngörüler sunmakta.

"Detaylı bilgi"

Rate Listing, bireysel veya kurumsal müşterilerin doğru işletmelere yönelmesi için kendi kural ve yönetmeliği dahilinde şeffaf bir şekilde aşağıdaki çalışmaları yapmakta:

 • Platformumuz, tüketicinin doğru kararı vermesi için işletmeleri iki farklı değerlemeye tabii tutar:

  • Kurumsal ratingi,
  • Müşteri ratingi,

 • İşletmelerin gerekli kontrolleri yapılmış belgelerini detaylı bilgileri ile şeffaf olarak dijital network platformumuzda kamuya sunuyoruz,
 • Şirketlerin yasal yapılarının teyit edilmesi sayesinde, sahte işletmeler akredite edilmez,
 • Şirketlerin tarihçeleri, bilgilerini ve hizmetlerini Türkçe ve İngilizce sunar,
 • Müşterilerin referans, şikayet ve ratinglerini şeffaf bir şekilde yayımlar,
 • Tüketiciler şirketlere web sitemiz veya mobil app vasıtası ile ulaşabilirler
 • Online fiyat talep formu ile işletmelerden fiyat talep edebilir ve diğer işletmeler ile karşılaştırabilirsiniz,
 • Her bir şubeyi bağımsız değerlendirir, her lokasyona ait özgün bilgilere ulaşmanıza yardım eder,
 • Şikayetlerde gönüllülük esası ile arabuluculuk yaparak adil çözümler üretiyoruz.

Giriş Yap