Harvard Business school tarafından yapılan araştırma makalesinin sadeleştirilmiş metnidir:
 
      İşletmelerin bilgilerine ulaşmak, hiçbir zaman içinde bulunduğumuz çağdaki kadar kolay olmamıştı. Dolayısı ile dijital dünyanın iş modelinde işletmeler; bilgilerini, mal ve servis özelliklerini, şeffaf bir şekilde sunmaları gerekmektedir. 
       Bu sayede şirketler, potansiyel müşterilere yapabilecekleri hakkında bilgi vermiş; mevcut müşteriler ile de bağını daha da güçlendirerek sadık müşteriler oluşturmuş olur.
     Bilgilerin şeffaflığı, müşteriler ile açık iletişim bağları sağlar ve şirket faaliyetleri konusunda güven oluşturur. 
     Aynı zamanda firmaların profesyonelliklerine, mal ve servis kalitesine duyduğu öz güveni tüketiciye belgelendirmiş olurlar.
     Aksi takdirde müşterilerin bu bilgileri, farklı mecralardan subjektif veya yanlış edinmesi, işletmeye yeterli güvenin duyulmasını engeller.Neticesinde ise potansiyel müşteriler baştan; mevcut müşteriler ise zamanla haklarında doğru ve şeffaf bilgiye sahib olabilecekleri firmalara yönelmektedirler. 
    Şirketlerin bilgilerini şeffaf bir şekilde yayımlama fikri sadece müşteriler için değil şirketler için de çok kazançlı olduğunu aşağıdaki veriler ispatlamaktadır:

1- Araştırmalar gösteriyor ki bilgi ve belgeleri ile hizmet özelliklerini şeffaf bir şekilde sunan şirketlerden %65 oranında tüketici istediği hizmeti alamadığı durumda dahi işletme ve sunulan hizmet hakkında bilgi sahibi olmasından dolayı alışverişe devam etmektedirler.
2-Tüketicilerin %78’i, şirketlerin bilgilerini sunması ve şeffaf olmalarının her zamankinden daha faydalı olduğuna inanmaktadır.
3-Tüketicilerin %92’si, işletmelerin bilgilerine ve sunulan hizmet bilgisine daha isabetli karar verebilmek için ulaşmak istemektedir.  
4-Tüketicilerin %20’si işletmeler hakkında doğru bilgiye ulaşabildiklerini belirtmektedir.
5- Yine araştırmalar gösteriyor ki tüketicilerin %87’si bilgi ve belgelerini sunan firmaları tercih etmektedir.
6- Müşterilerin %73’ü ise tam şeffaflık ile sunulan mal ve hizmetlere daha fazla ödemeyi tercih ettiklerini belirtmektedirler.
7- Şirketlerin şeffaf olmaları, çalışanların işletmeye duydukları güveni arttırır, bu ise  verimliliği optimize eder.

  Sonuç olarak; şeffaf bilginin bu kadar güven oluşturmasının nedeni, büyük ölçüde kültürel eğilimler ve insan davranışlarından kaynaklanmaktadır. 
   Mal veya servisiniz ne kadar kaliteli olursa olsun, müşterileri size yönelten ana etken güvendir. Dolayısı ile kasanızın şifresi de ’’güven’’ olacaktır.