Şirketlerin var oluş gayesi ’’olabildiğince çok müşteri ve limitsiz kazançlar’’ elde etmektir.

     1990’lar ve 2000’lerin başında reklamcılık alanına ufacık bir giriş yapan dijital(internet) reklamcılık; bugün etki alanı kısıtlı ve çok daha fazla masraflı olan geleneksel(gazete, dergi, radyo,  televizyon, tabela, bilboard ve broşürlerin) reklamcılığın çok ilerisine gitmiştir. Zamanla aradaki farkı daha fazla açacağı ise aşikardır.

   Dünyada ortalama bir kişi, ayda 138 saat online olarak vakit harcamakta ve tüketicilerin ise %79’u servis veya ürün almak istediklerinde internet ortamında arama yapmaktadırlar.Bunların neticesinde dijital reklamcılığı kullanan şirketlerin cirosunun %32 arttığı gözlemlenmiştir.Dolayısı ile alanlarında öncü olamak isteyen şirketler de artık reklam harcamalarının %86’sını internet reklamlarına harcamayı tercih etmektedirler.

     Bugün dünya genelinde insanların %75’i internet kullanmaktadır.Bu da 6 milyar insana denk gelmektedir ve bu oran, günden güne artmaktadır.
   Bu imkanlar ile dijital reklamcılık, internet ve sosyal medyanın olanakları ile kendine koşabileceği çok büyük alan oluşturmuştur.

Dijital Reklamın Beş Alanı:

1-Display Reklamları: Banner, pop up, e mail marketing, sidebars gibi 
2-Sosyal Medya Reklamları: Facebook, instagram, twitter, linkledin gibi
3-Harita ve  konum bilgisi gibi
4-Google Yahoo ve Yandex  reklamları gibi
5-Blog, Video Platform ve portallar gibi,
Dijital Reklamların Özellikleri:

1- Mobil Olması:

   Artık diz üstü bilgisayar, notebook, iPod özellikle de akıllı telefonlar ile evde, işte, yolda, markette, her yerde ve her zaman tüketiciler; işletmelerin bilgilerine ulaşabilir ve reklamlarını takip edebilirler.

2- Etki Alanının Geniş Olması:

   İşletmeler; zaman, mekan ve dil sorunu yaşamadan hatta sınır tanımadan köşe başından dünyanın en ücra noktasına kadar geniş kitlelere dokunarak etkili bir şekilde global ölçekte reklam imkanı bulmaktadırlar.

3. Ölçülebilir Olması:

   Şirketler, müşterilerin ne zaman ve hangi sıklıkta ve nerelerde alışveriş yaptıklarını, harcadıkları paranın miktarını, müşteri memnuniyeti ve şikayetlerini belirler ve bunları ölçümler.
  Ayrıca dijital dünya, yapay zeka desteği ile yeni yeni inovatif reklam ve analiz metotları oluşturabilir, program ve yöntemler keşfedebilirler.

4. Düşük Bütçeli Olması:

    Digital reklamlar, geleneksel reklamlara göre çok daha ucuz ve etkilidir. Geri dönüşleri ise daha hızlı ve kazançlıdır. Bu nedenle dijital reklamlar, özellikle kobi işletmeleri için bulunmaz fırsatlar sunmaktadır.

5. Hedef Kitlenin Belirlenebilmesi:

   Dijital dünya, sadece demografik popülasyona reklam yapmakla kalmayıp müşterilerin ilgi alan ve hobilerine dokunmakta, müşterilerin nelere öncelik verdiğini ayrıca da şirketlerin belirgin özelliklerine öncelik vererek buna göre reklamlar oluşturabilmektedir.

   Tüm bunlara rağmen yöneticilerin birçoğu, bilişim teknolojilerinin aniden ortaya çıkmasından ve çok hızlı gelişmesinden dijital reklamların gücünü tam olarak anlamakta zorlanmaktadırlar.