Müşteri Düşünceleri

A. ŞİKAYETLER

Rate Listing, tüketiciler ile işletme arasında doğabilecek ihtilaflarda, tarafsız ve adil konumu ile gönüllülük esasına bağlı kalarak arabuluculuk görevi üstlenir ve çözümler üretir.

Müşterilerin; % 91’ i ise memnun olmadığı işletmeyi terk etmektedir. Ayrıca 12 pozitif yorum ancak 1 adet negatif olanın tahribatını giderebilmektedir.

1. İşleme Konulan Şikayetler:

Platformumuz; işlem tarihinden sonraki bir ay içinde, tüketici tarafından yazılı, ispatlanabilir ve firma sayfasındaki form ile ofisimize ulaştırılan şikayetleri işleme alır.Bu şikayetler, aşağıdaki konularda olabilir:

 • Sunulan hizmetin/malların belirtilen standartlara uymaması,
 • Faturada yanlışlıklar olması,
 • Mal veya hizmetin müşteriye ulaşmaması,
 • Yazılı taahhütlere riayet edilmemesi,
 • Çevresel, güvenlik ve sağlık koşullarına uyulmaması,
 • Hizmet şartlarının müşteri bilgisi dışında değiştirilmesidir.

2. İşleme Konulmayan Şikayetler:

 • İşveren-işçi ihtilaflarından doğanlar,
 • Ayrımcı ifade (cinsiyet, ırk, dil, din vb)içerenler,
 • Çek veya senet gibi alacaklar ile ilgili olanlar,
 • Avukat veya adli makamlara intikal etmiş olan,
 • Fiyat veya arbitraj farkından doğanlar.
 • Kapanmış şirketler ile ilgili şikayetler,
 • Kanun, mevzuat ve yönetmelik değişikliğinden doğan,
 • Kamu kurum ve kuruluşları, vakıf, sendika, odalar vb. ile ilgili şikayetler kapsam dışıdır.

NOT:Şikayetlerde şirket haklı iken veya sorunu çözme gayretinde bulunurken müşterinin farklı isteklerde bulunuyor ise ofisimiz tarafsız ve adil konumu ile dosyayı, şirket lehine sonlandırabilir.

B. REFERANS PROGRAMI

Referanslar, müşterilerle yaşanan olumlu hikayeler ve hizmet kalitesinin en belirgin göstergesidir. Referans müşterileri, işletmelerin en iyi şahitleri ve gönüllü elçileridir.

Bu nedenle platformumuz, kuruluşların hizmet kalitesini belirlemek amacıyla şikayetler kadar referanslara da yer verir.

Referansların Oransal Etkileri:

 • Müşterilerin %57’si, işlemden sonra düşüncelerini dijital ortamda ifade ediyor,
 • Referanslar %80 oranı ile potansiyel müşterilerin seçimini etkiliyor,
 • Müşteriler, tüketici yorumlarına; üreticinin açıklamasından 4 kat fazla güvenmektedir,
 • Mutlu müşteri ortalama 11 kişiye, mutsuz müşteri ise 17 kişiye işletme ile yaşadıklarını aktarıyor.

Hizmet aldığınız şirketten memnunsanız; online platformumuzda yer alan şirketlerin özel sayfasındaki referans formunu doldurabilir ve dünya ile paylaşabilirsiniz

Böylece potansiyel müşterileri güvenli işletmelere yöneltmiş ve ticari kültürün gelişmesine katkıda bulunmuş olursunuz.

Giriş Yap